head of

Caput radii / head of radius. 1. 2. Epicondylus medialis / medial epicondyle. 2. 3. Lig. anulare (radii) / anular lig. 3. 4. Tuberositas radii (tendo m. bicipitis brachii).
66KB taille 9 téléchargements 181 vues
Anatómia-1 / szövettan-1 test 2006-03-10 1

Caput radii / head of radius

1.

2. Epicondylus medialis / medial epicondyle

2.

3. Lig. anulare (radii) / anular lig.

3.

4. Tuberositas radii (tendo m. bicipitis brachii) / radial (bicipital) tuberosity (biceps tendon)

4.

5. Art. radioulnaris dist. / distal radioulnar joint

5.

6. Discus articularis / articular disc

6.

7. Os trapezium / trapezium

7.

8. Os scaphoideum / scaphoid

8.

9. Retinaculum flexorum (lig. carpi transversum) / flexor retinaculum (transverse carpal lig.)

9.

10. Canalis carpi / carpal canal (tunnel)

10.

11. Membrana interossea (antebrachii) / interosseus membrane (of the forearm)

11.

12. Os pisiforme / pisiform

12.

13. Lig. sacrospinale / sacrospinous lig.

13.

14. Crista iliaca / iliac crest

14.

15. Foramen ischiadicum majus / greater sciatic (ischial) foramen

15.

16. Condylus lat. / lateral condyle

16.

17. Lig. cruciatum post. / posterior cruciate lig.

17.

18. Corpus adiposum infrapatellare / infrapatellar pad of fat (fat pad)

18.

19. B

19.

20. A, B

20.

21. C

21.

22. A, B, C, D

22.

23. Trochanter major / greater trochanter

23.

24. Foramen obturatum / obturator foramen Symphysis pubica (discus interpubicus) / symphysis pubis (pubic symphysis, interpubic 25. disc)

24. 25.

26.

Kehelysejtek/ goblet cells

26.

PAS-haematoxylin 27. A sejtekben lipidcseppek halmozódnak fel, apoptosissal elpusztulnak/ the cells accumulate fat 28. droplets and dye with apoptosis. stratum lucidum 29. Lamina basalis 30. Stratum polygonale / körtesejtek./ pear shaped cells 31. Basalis, lateralis, apicalis 32. hám-, kötő-támasztó, izom-, idegszövet/ epithelial, connective, muscle, nervous tissue 33. merokrin, apokrin, holokrin 34. többrétegű hengerhám / stratified columnar epithelium 35. haematoxylin – kék/blue ... eosin – rózsaszín-piros/ pink(rose-red) 36. egyrétegű, többmagsoros, csillószőrös/kinociliumos hengerhám / pseudostratified columnar 37. ciliated epithelium mikrovillus, stereocilium 38. 10-20 µm 39. 9 széli mikrotubulus-pár dynein karokkal plusz 2 páratlan mikrotubulus középen / 9 pairs of 40. microtubuli with dynein arms plus 2 unpaired microtubuli in the middle. Tubulus intercalaris 41. mucinózus végkamra / mucous gland 42. bazális testek sora/ line of basal bodies 43. felcsavarodott tubularis/ coiled tubular 44. Myoepithelialis sejtek/ myoepithelial cells 45. kötőszöveti papillák / connective tissue papillae 46. Stratum planocellulare 47. egyrétegű, többmagsoros, stereociliumos hengerhám / pseudostratified columnar epithelium with 48. stereocilia Keratohyalin szemcsék/ keratohyaline granules 49. légutak, női nemi apparátus / respiratory tract, female genital tract 50.

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.