Pwdin / Dessert Diodydd Poeth/Hot Drinks

Dewis o Hufen Iâ a Sorbet “Môn ar Lwy” Ll. Selection of “Môn ar Lwy” Ice Cream and Sorbets Gf. 4.95. Dewis o Gawsiau Cymreig, Bara Brith, Bisgedi, Cyffeithiau ...
43KB taille 7 téléchargements 260 vues
Pwdin / Dessert Cacen Siocled Tywyll, Hufen Siantili, Mafon Hunan Rhewi, Espuma Siocled Gwyn Ll Dark Chocolate Cake, Chantilly Cream, Self frozen Raspberries, White Chocolate Espuma V Cacen Caws Baileys Dadadeiladwyd, Jeli Baileys , Jel Fanila Deconstructed Baileys Cheesecake, Baileys Jelly, Vanilla Gel Pwdin Bara Menyn Brioche , Crème Anglaise Cynnes

6.95

6.95

Ll

Brioche Bread and Butter Pudding, Warm Crème Anglaise

V

6.95

Taeten Lemwn Sglein Syml, Piwri Créme Anglaise, Merâng Marsmalos Bach Simple Glazed Lemon Tart, Crème Anglaise puree, Mini Marshmallow Meringue

6.95

Pwdin Toffi Gludiog. Saws Cyflaith menyn, Hufen Iâ Fanila Ll Sticky Toffee Pudding, Butterscotch Sauce, Vanilla Ice Cream V

6.95

Cawl Pînafal a Tequila, Fromage Frai Lemwn, â Chandi popian Ll Dg Pineapple & Tequila Soup, Lemon Fromage Frais, Popping Candy V Gf

6.95

Dewis o Hufen Iâ a Sorbet “Môn ar Lwy” Ll Selection of “Môn ar Lwy” Ice Cream and Sorbets Gf

4.95

Dewis o Gawsiau Cymreig, Bara Brith, Bisgedi, Cyffeithiau Ll Selection of Welsh Cheeses, Bara Brith, Biscuits, Preserves V

7.95

Diodydd Poeth/Hot Drinks Espresso

2.45

Americano

2.45

Flat White / Fflat gwyn

2.95

Cappuccino

2.95

Café Latte

2.95

Hot Chocolate / SiocleddPoeth

2.95

Pot of Tea for One / Pot o de i un

1.95

Speciality Teas / Te arbenigedd

2.45

Liquor Coffees / Coffi Gwirod

From £4.50 Mae te a choffi di-caffin ar gael; Decaffeinated Tea and Coffee is available